t">
 Juridisch Adviesbureau        
                     ( Turks Recht )

                                           

                                                              WELKOM   OVER ONS  WERKWIJZE      JURIDISCHE DIENSTEN    TARIEVEN       ALGEMENE    VOORWAARDEN      CONTACT   Turks    

JURIDISCHE DIENSTEN

Onze dienstverlening voor particulieren en bedrijven:

-         Onroerend goed, appartementsmede-eigendom  

-         Bouwrecht, aannemingsrecht -             

-          Hypotheken                

-         Huurrecht

-        Overeenkomstenrecht

-         Buitenlandse investering

-         Internationaal handelsrecht

-         Erfenis, successie en overdracht

-         Huwelijk, echtscheiding en alimentatie, ouderlijk gezag, voogdij en adoptie

-         Nationaliteitskwesties

-         Tenuitvoerlegging van strafvonnissen, strafrechtsvordering en verjaring

-         Erkenning en executoriale verklaring van Nederlandse rechterlijke uitspraken in Turkije

-         Rehabilitatie en verwijdering uit gerechtelijke registers

-         Het indienen van aanvragen voor Turkse instanties en rechtbanken

-         Koop, verkoop en (ver)huur van onroerend goed

-         Handelszaken

-         Octrooirecht en behandeling van gevallen  concurrentievervalsing

-         Joint Ventures

-         Goederenvervoer en reizigersvervoer (toelichten)

-         Cheques, promessen en schuldbrieven

 

TEL: 024 3780086   FAX: 024 8901741   hukuk.adalet@gmail.com                  KERKENBOS 12-36  6546 BE NIJMEGEN - HOLLANDA
  Copyright 2012 Adalet Juridisch Adviesbureau  All Rights Reserved                BTW nr. NL.230657187