Türk Hukuku Bürosu Hollanda                                                    Şİrketler Hukuku
      Giriş | Çalışma Alanımız | Turkiye Baglantilari | Ucret Tarifesi | Linkler | Kontak                                         


 

Büromuz ,Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen Hollandalı şirketlerle;Hollanda'ya yerleşmek,şube açmak isteyen Türk şirketlere danışmanlık yapmaktadır.Bu alanda ,gerekli uzman kişilerden yardım alarak piyasa araştırması,idari ve hukuki rapor hazırlamaktadır.Şirket kuruluşu için gerekli tüm alt yapıyı oluşturmaktadır.

Patent Hakkı ve Rekabetin Önlenmesi:

Bilindiği gibi,A.B. ile T,C. arasında" rekabetin önlenmesi "ve "patent haklarının korunması"na yönelik anlaşma imzalanmıştır.Bu çerçevede olası sorunların çözümüne yönelik mevcut düzenlemeler vardır.Büromuz bu alanda da gerekli donanıma sahiptir.

Gümrük Ve Serbest Bölgeler Kanunu

AB üyesi olan Hollanda tarafından, AB üyesi olmayan ülkelere karşı Topluluğun Ortak Gümrük Tarifesi uygulanırken, Türkiye-AB Gümrük Birliği Anlaşması çerçevesinde, Türkiye'ye karşı sanayi ürünlerinde ATR Belgesi ibrazı kaydı ile sıfır gümrük vergisi uygulanmakta, işlenmiş tarım ürünlerinde Tarım Payı (miktar üzerinden uygulanan ve Ortak Tarım Politikasından kaynaklanan bir koruma aracıdır) üzerinden ve Gümrük Birliği kapsamında bulunmayan işlenmemiş tarım ürünleri için ise OTP çerçevesinde tesbit edilen spesifik vergiler uygulanmaktadır.

Hollanda Gümrükleri ve gümrük işlemleriyle ilgili bilgiye http://www.douane.nl/ veya http://www.belastingdienst.nl/9229237/v/e-index.htm adresinden İngilizce veya Hollandaca olarak ulaşmak mümkündür.

Hollanda'da genel AB uygulamaları haricinde ve bu ülkeye ticari amaçla gelmek isteyen iş adamlarımızın vize alımında zaman zaman karşılaştıkları sorunlar dışında, mevzuata ve genel ticaret kurallarına uygun hareket edilmesi kaydıyla önemli hiç bir engelle karşılaşılmamaktadır.


 

       ( ana sayfaya gitmek icin tiklayiniz !.... )

 

 

 

                                                        

                                                                           Tel: 024 3780086  Fax: 024 8901741   Mail: hukuk.adalet@gmail.com    Adres:  Kerkenbos 12-36 6546 BE Nijmegen - HOLLANDA
 

 

© Copyright 2012 Adalet Juridisch Adviesbureau  All Rights Reserved