Türkiye’ de İcra Davaları ve Haciz İşlemleri :

Adalet Hukuk Bürosu her türlü icra hukuku davalarının alınması ve takibi, alacak tahsili, ödeme sözleşmelerinin hazırlanması, haciz, rehin vb. alacak takibi işlemleri, borçlu ve alacaklı lehine toplantılara katılınması, iflasın ertelenmesi davaların hazırlanması ve takibi konularda deneyimli bir büro olarak şirket ve şahıslara danışmanlık yapmakta ve işlemleri takip etmektedir. İcra ve İflas Hukuku ile ilgili olarak büromuz tarafından sunulan hizmetler aşağıda sıralanmıştır.

Her türlü icra takibi hazırlanması ve takibi

Haciz işlemleri

Karşılıksız çek davalarının açılması ve takibi

İflas hukuku işlemleri

İflasın ertelenmesi davalarının hazırlanması ve takibi

Menfi tespit ve istirdat davalarının hazırlanması ve takibi

Borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması

İtirazın kaldırılması davalarının hazırlanması ve takibi

             -HOLLANDA VE TÜRKİYE' DE AVUKATLAR-
      "HOLLANDA VE TÜRK HUKUKUNDA AVUKATLIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ"