Vasiyetname İptali

Vasiyet bir kişinin ölümünden sonra yapılmasını istediği şeylerden ve mallarının taksimi konusunda belirttiği isteklerden oluşmaktadır. Yani miras hukukunun temel taşlarından biridir. Vasiyet, resmi şekilde, miras bırakanın el yazısıyla veya onun sözlü ifadesiyle olmak üzere üç farklı şekilde hazırlanabiliyor. Ancak, vasiyetname hazırlanırken kanunda belirtilen koşullara uyulmazsa veya miraçı gerekli şartları sağlamıyorsa vasiyet bozulur. Ayrıca, kişi hayattayken daha önce hazırladığı vasiyeti bozabilir ve geçersiz hale getirebilir.

Konuyla ilgili kanunlar ve düzenlemeler, Medeni Kanunda açıkça belirtilmiştir.Miras hukuku avukatlarının da temel referansı bu mevzuattır.

Vasiyetden Dönme

Vasiyeti bozma işlemi yapmak isteyen kişi bunu bir neden göstermeden yapabilir çünkü zaten kendi hazırlamış olduğu bir belge olduğu yani tek taraflı bir hukuki işlem olduğu için sebep aranmaz. Vasiyetden dönme işlemi üç farklı şekilde yapılabilir.

Yeni vasiyetname ile vasiyeti bozma ile kişi bir önceki vasiyetinden tamamen dönebilir ya da kısme değişiklikler yapabilir.  Kanundaki hükümlere uyulduğu sürece yeni vasiyetname esas alınacaktır.

Yok etmeylevasiyeti bozma ile vatandaş vasiyetini bozabilir. Kişi vasiyetini yok etme hakkına sahiptir. Tazminat isteme hakkının olmasıyla beraber bir kaza sonucu veya üçüncü bir kişinin etkisiyle yok olan vasiyetnameler eğer içeriğinin belirlenme ihtimali yoksa hükümsüzdür.

Sonraki tasarruflarla vasiyetten dönme ile kişi ortada herhangi bir kuşku oluşturmadan önceki vasiyetnameyi tamamlayıp yeni bir vasiyet yazdıysa yenisi eskisinin yerini alır.

Kısaca, vasiyet nasıl bozulur cevabını yukarıdan belirtilen şekillerdedir. Özellikle İzmir ilinde miras hukuku uyuşmazlıklarından doğan davaların önemli bir kısmı yukarıdaki anlatılan sebeplerden gerçekleşmektedir.

Vasiyet Neden İptal Olur

Vasiyetname hangi sebeplerle iptal edilir denildiğinde 3 farklı vasiyet türü de ayrı incelenebilir. İlk olarak, resmi vasiyetname bozma şartları şunlardır:

Kişi ayırt etme gücüne sahip değilse,

Kişi 15 yaşını henüz doldurmamış ise,

Memurun kanun önünde yetkisi yoksa,

Şahitler, okur yazar değilse ve vasiyet sahibinin akrabalarından oluşuyorsa,

İradeyi sakatlayacak haller varsa,

El yazısıyla vasiyetname aşağıdaki hallerde bozulabilir;

Kişi ayırt etme yetisine sahip değilse,

Kişi 15 yaşını doldurmamış ise,

Vasiyet, kişinin kendi el yazısıyla hazırlanmadıysa, tarih ve imza eksikse,

İradeyi etkileyecek durumlar varsa,

Sadece olağanüstü şartlarda vasiyet olarak kabul edilen sözlü vasiyetnamenin bozulma şartları aşağıdaki gibidir.

Miras sahibi ayırt etme kabiliyetine sahip değilse,

Kişi, 15 yaşını henüz doldurmadıysa,

Şahitler, mirasverenin akrabalarıdan oluşmaktaysa,

Vasiyet sahibi 1 ay için vefat etmediyse,

İradeyi etkileyen durumlar mevcutsa,

Vasiyetin Şeklen Bozulması

Vasiyetin usulden iptali, birçok hukuki işlem gibi mümkündür. Eğer vasiyet kanunda açıkça belirtilen koşullara göre düzenlenmediyse veya genel ahlak kurallarına uymuyorsa mirasçıların ve ilgili kişilerin talepleri doğrultusunda mahkeme vasiyetnamenin iptali kararına hükmedebilir. Birçok avukat da dilekçelerinde bu hususta değinmektedir.

Eğer vasiyet sahibi kanun tarafından belirlenen ehliyet sahibi olma şartlarını sağlamıyorsa bu vasiyet iptal edilebilir.

Eğer vasiyetname düzenlenirken miras sahibine zorlama, korkutma, aldatma yoluyla baskı ve kandırma yapılmışsa vasiyet tamamen geçersiz sayılmaktadır. Dikkat edilmes gereken noktaysa eğer vasiyet sahibi zorlamayı veya aldatılmayı fark ettikten sonraki 1 yıl içinde bozma yoluna gitmezse vasiyetname geçerliliğini korumaya devam eder.

Eğer vasiyetnamenin içeriğinde toplum ahlakına uygun olmayan ya da hukuk kurallarına ters düşen maddeler veya istekler varsa bu vasiyet ilgililerin veya hak sahiplerinin başvurusuyla iptal edilebilir

             
               -HOLLANDA VE TÜRKİYE' DE AVUKATLAR-
      "HOLLANDA VE TÜRK HUKUKUNDA AVUKATLIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ"