nafaka arttırma davası

Türk Medeni Kanunun 176. maddesi 4. fıkrası “Tarafların malî durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hâllerde iradın artırılması veya azaltılmasına karar verilebilir.” hükmü gereğince tarafların nafaka artırım davası açabilmeleri mümkündür. Boşanma neticesinde çocuklara bağlanan iştirak nafakasının ve yoksul eşe bağlanan yoksulluk nafakasının değişen ekonomik koşullar ve ihtiyaçlar sebebiyle artırılması talebi sıkça karşılaşılan bir taleptir.

NAFAKA ARTIRIM DAVASI NE ZAMAN AÇILIR?

Mahkemece karara bağlanmış olan her türlü nafakanın arttırılması, azaltılması veya kaldırılması her zaman talep edilebilir.

Nafaka artırım davası, boşanma davası kesinleştikten sonra, gereklilik halinde açılabilir. Boşanma neticelenmeden nafaka artırımının yapılıp yapılamayacağı her ne kadar tartışmalı olsa da; Yargıtay içtihatlarında boşanma kesinleştikten sonra nafaka artırımının karara bağlanacağı yer almaktadır. Nafaka artırım davasının açılması için davanın kesinleşmesinden sonra belirli bir süre geçmesine gerek yoktur.

Nafaka artırım davasının açılmasında kanunda belirtildiği üzere; tarafların maddi durumlarında bir değişiklik olması hali aranır. Yani nafaka ödeyen ve/veya nafaka ödenen kişinin maddi durumunun iyileşmesi veya kötüleşmesi, yahut aradan geçen süre zarfında değişen ekonomik koşullar ve ihtiyaçların varlığı söz konusu davanın açılması için yeterlidir.

NAFAKA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Her yıl Türkiye İstatistik Kurumunca açıklanan ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) baz alınarak artış yapılabilmektedir. Ancak bu genel koşul olmayıp, ekonomik değişiklikler ve talebi etkileyen diğer hususlar da göz önünde bulundurularak artış miktarına karar verilmektedir.

Ayrıca, açılan davada mahkemece belirlenecek nafaka miktarının her yıl belirli oranda (genel olarak ÜFE oranı) arttırılmasını talep etmek de mümkündür.

NAFAKA ARTIRIM DAVASI HANGİ MAHKEMEDE AÇILIR?

Nafaka artırım davası, nafaka alacaklısının yerleşim yerinde bulunan Aile Mahkemelerinde açılmaktadır.

NAFAKA ARTIRIM DAVASINDA HARÇ NASIL HESAPLANIR?

Nafaka artırım davalarımda nispi harç alınmaktadır. 12 aylık artırım bedeli üzerinden hesaplama yapılır.

           -HOLLANDA VE TÜRKİYE' DE AVUKATLAR-      
    "HOLLANDA VE TÜRK HUKUKUNDA AVUKATLIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ"