TÜRK HUKUKUNDA UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE TİCARETİ YAPMA SUÇU

Türk hukukunda Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti kapsamında TCK. Md. 188/3 hükmü; “Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır