Yabancı Mahkeme Kararlarının Türkiye ‘de Tenfizinde Karşılaşılan Sorunlar…

Yabancı Mahkeme Kararlarının Türkiye ‘de Tenfizinde Karşılaşılan Sorunlar…

( Makale yazarı :Doç. Dr./Assoc. Prof. Zeynep Derya Tarman)

Tenfiz davaları sırasında bazı usuli meseleler ile ilgili olarak uygulamada sorunlar yaşandığı, bu sorunların süreci gereksiz yere uzattığı ve hatta zaman zaman tenfizi tehlikeye attığı veya tarafların alacağını umdukları meblağının çok altına sulh olmaya razı oldukları görülmektedir. Bu çalışmada, tenfiz davalarındaki görevli mahkeme, harç ve teminat konularının kanunda nasıl düzenlendiği ve bu konuların uygulamada ne gibi sorunlara yol açtığı üzerinde durulacaktır. (yazının devamı için …….)

Leave a Comment