Türk mahkemelerinde yeni dönem ..

YARGIDA “E-DURUŞMA” DÖNEMİ BAŞLADI Türkiye’de avukatların bulundukları yerlerden duruşmaya video konferansla katılmalarını sağlayan “e-Duruşma” uygulaması, Ankara Batı Adliyesi 1. Tüketici Mahkemesinde görülen duruşmayla başladı. Adalet Bakanlığı, Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde yer alan, avukatların hukuk mahkemelerinde taraf oldukları duruşmalara video konferansla katılmalarını sağlayan
Read More

AİLE İÇİ ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMA İHTİLAFLARI

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİNAİLE İÇİ ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMA İHTİLAFLARINAİLİŞKİN SEÇİLMİŞ KARARLARIDoç. Dr. Faruk Kerem GIRAY*Öz Çalışmamızda, çocukların aile içi bir ülkeden başka bir ülkeye kaçırılmasından kaynaklanan hak ihlallerine ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) verdiği kararlarincelenecektir. Konuya ilişkin, AİHM’de Türkiye aleyhine açılan
Read More

TÜRK HUKUKUNDA UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE TİCARETİ YAPMA SUÇU

Türk hukukunda Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti kapsamında TCK. Md. 188/3 hükmü; “Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır