Türkiye ‘ de İcra ve İflas Takipleri 30 Nisan 2020 Tarihine kadar durduruldu…

* İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2279) 22.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. * Bu karar ile, COVID-19 salgın hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla, 30.04.2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, Türkiye genelinde tüm icra ve
Read More