Türkiye ‘ de İcra ve İflas Takipleri 30 Nisan 2020 Tarihine kadar durduruldu…

* İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2279) 22.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

* Bu karar ile, COVID-19 salgın hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla, 30.04.2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, Türkiye genelinde tüm icra ve iflas takipleri durdurulmuştur.

* Mezkûr Cumhurbaşkanı Kararı’na aşağıda yer verilmiştir;

Ekli “İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 330 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

21 Mart 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

İCRA VE İFLAS TAKİPLERİNİN DURDURULMASI HAKKINDA KARAR

MADDE 1- (1) COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında; bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten 30/4/2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir.

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Leave a Comment